Seçim

Seçim Sürecinin Aşamaları

Kontenjan ayrılan üniversitelerce oluşturulan Burs Komisyonları, adaylarla ön görüşme yaparak, Deloitte Eğitim Vakfının o yıl kendi okulları için belirlenmiş olduğu bursiyer kontenjanının 2 katı kadar fazla bursiyer adayını belirlerler ve aday değerlendirme bilgilerini Deloitte Eğitim Vakfına iletirler.

Üniversitelerce belirlenen adaylar Deloitte Eğitim Vakfı Burs Komitesi ile değerlendirme mülakatı yaparlar.

Mülakat sonucunda adaylara sonuçlar bildirilir. Ayrıca burs almaya hak kazananlar Deloitte Eğitim Vakfı internet sitesinde ilan edilir.

Deloitte Eğitim Vakfı bursları 12 ay boyunca devam eder.

Burs kazanan öğrenciler, kayıtlı bulundukları programın normal süresinin kalan kısmı boyunca bursa hak kazanmış sayılırlar. Ancak her dönem sonunda Deloitte Eğitim Vakfı tarafından öğrencilerin döneme ilişkin transkriptleri alınır ve bursun devamı için gereken başarı kriterlerini sürdürüp sürdürmedikleri incelenir.