Eğitimler

Bursiyerlerimizin kişisel ve profesyonel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla her sene eğitimler düzenliyoruz. Bugüne dek düzenlediğimiz eğitimlerin ana başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Kendini Tanıma ve Kariyer Planlama
 • Kariyer Laboratuvarı
 • Sunum Teknikleri ve Etkin İletişim Becerileri
 • Duygusal Zeka
 • Takımdaşlık
 • Kişisel İmaj
 • Bireysel Etki Programı
 • Pozitif Etki Stres ve Çatışma Yönetimi
 • İş Yaşamında Pozitif Etki

2016-2017 Eğitim Takvimimizde ise yukarıdaki başlıklara ek planlanan bursiyerlerimize yönelik eğitimleri aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz:

 • Sunum Becerileri Eğitimi
 • Ses-Nefes Diksiyon Eğitimi
 • Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikler Eğitimi
 • ''Geleceğin Kısa Tarihi'' Konulu Eğitimi