Temel hedefi, başarılı fakat maddi olanaklardan yoksun gençleri, işletme, ekonomi ve mühendislik alanlarında, yüksek öğrenim seviyesindeki eğitim ve öğrenimlerini desteklemektir.

Burs almaya hak kazanacak öğrenciler bu doğrultuda seçilecek, seçilmiş olanlarla ilişki yine bu esaslar doğrultusunda devam ettirilecektir.

  

2. VERİLECEK BURS; 

DEVAK (1.) maddede belirtilen hususlar doğrultusunda yüksek öğrenim kapsamında okuyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine burs verir.

 

Yüksek öğrenim Lisans alanında aşağıdaki bölümlerde okuyan öğrencilere burs verilir:

 

Endüstri Mühendisliği,
Bilgisayar Mühendisliği, 
İşletme Mühendisliği, 
İşletme(İngilizce), 
İktisat(İngilizce)

 

DEVAK, bu listede yer alan bölümlerin nitelik ve sayısını genişletmekte ve daraltmakta veya belli üniversitelerle sınırlamakta serbesttir. 

Bursiyer sayısı ve her bir öğrenci için verilecek burs miktarı her yıl DEVAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve açıklanır. DEVAK Yönetim Kurulu, bursiyer sayısını ve verilecek burs miktarını değiştirmekte serbesttir.

 

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLERDE ARANAN TEMEL KRİTERLER:

 

1. LYS veya ALES sınavında her yıl belirlenen üniversite yerleştirme puanları düzeyinde başarı göstermiş olmak. 

2. DEVAK Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenen üniversitelerde öğrenim gören başarılı bir öğrenci olmak. 

3.  DEVAK tarafından düzenlenen yarışmalarda başarılı olmak.

BAŞVURU ŞARTLARI:

 

1.T.C. vatandaşı olmak, 

 

2.Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olmak, 

 

3. DEVAK tarafından belirlenen üniversitelerin lisans programlarını kazanmış ya da belirlenen üniversitelere devam ediyor olmak. 

 

4. Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak; başka yerden maaş ve ücretin yanı sıra üniversitelerce ve kamu kuruluşlarınca verilenler haricinde özel kuruluşlardan burs almamak. (2015 - 2016 Eğitim - Öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarından burs alınması durumunda DEVAK tarafından belirlenen burs tutarının yarısı ödenir. 

 

5. Lisans için, DEVAK tarafından yıllık olarak belirlenecek olan LYS taban puanlarının, ara sınıflar için ise 4 üzerinden 2,5 ya da muadili olan not ortalamasının üzerinde başarı göstermek. 

 

6. Yüksek Lisans için, yeni giren öğrencilerin DEVAK tarafından belirlenecek olan ALES taban puanlarının ve 4 üzerinden 3 ya da muadili olan lisans mezuniyet not ortalamasının; ara sınıflar için 4 üzerinden 3,5 ya da muadili olan not ortalamasının üzerinde başarı göstermek.